دانلود آهنگ پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست غلام کویتی پور

جمعه - 11 نوامبر 2022
دانلود آهنگ پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست غلام کویتی پور

با ما باشید با ♡ دانلود اهنگ با پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست راز عاشقانه ای دارم با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | PRDH BALA RFT V DYDM HST V NYST With Text And 2 Quality 320 And 128 On rozhmusic.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎧♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎧♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎧♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎧♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎧♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎧♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎧♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎧♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎧♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎧♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎧♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎧♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎧♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎧♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎧♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎧♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎧♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎧♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎧♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎧♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎧♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎧♡

🎧♡

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎧♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎧♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎧♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎧♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎧♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎧♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎧♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎧♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎧♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎧♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎧♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎧♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎧♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎧♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎧♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎧♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎧♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎧♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎧♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎧♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎧♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎧♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎧♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎧♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎧♡

🎧♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند